Acasă » Anunturi (Pagina 2)

Anunturi

Modernizarea drumurilor locale în comuna Bîrnova

Primăria comunei Bîrnova a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul ”Modernizare dumuri locale în comuna Bînova”, proiect cu o valoare de aproape 900 000 euro, fonduri nerambursabile. Potrivit contractului, durata de implementare a proiectului este de 33 de luni de la data semnării contractului. Urmează să pregătim etapele legale premergătoare execuției lucrărilor, respectiv, întocmirea documentației de licitație publică, organizarea licitației, desemnarea câștigătorului și semnarea contractului. Vă vom ține la curent cu aceste informații prin mijloacele de informare de care dispunem.

Anularea licitației publice privind amplasarea de panouri publicitare

Potrivit prevederilor HCL nr. 136 din 18.07.2017, din motive procedurale, s-a hotărât anularea licitației publice privind concesionarea unor loturi de teren în vederea amplasării de panouri publicitare, ce urma a fi organizată în data de 20.07.2017. Procedura va fi reluată, iar licitația va fi organizata în data de 31.08.2017, ora 16:00. Documentația poate fi ridicată de la sediul primăriei comunei Bîrnova, Jud. Iași,str. N. Titulescu, nr.10, pana la data de 25.08.2017 ora 12:00.

 

Vă invităm să vă înscrieți! Mulțumim!

Anunț public privind proiectul de modernizare a drumurilor locale din comuna Bîrnova

COMUNA BÂRNOVA , titular al proiectului MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COM. BÂRNOVA, JUDETUL IAŞI” anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM lasi: fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COM. BÂRNOVA, JUDETUL IAŞI” propus a fi amplasat în COMUNA BÂRNOVA, SATUL BÂRNOVA, CERCU, TODIREL, PĂUN, VIŞAN, str. Barnovschi Vodă, str. Matei Basarab, str. Capela Inculeţ, str. N. Titulescu, str. Grigore Ghica Vodă al 11-lea, str. Regina Maria, str. Calea Codrilor, str. Elena Farago, str. Nechita Stănescu, str. Valea Viilor, str. Castelul Grecilor, judeţul laşi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM lasi, Calea Chişinăului. nr. 43, zilnic, între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunt.

Primăria comunei Bîrnova organizează licitație publică

În data de 20.07.2017, ora 14, Primăria comunei Bîrnova organizează licitație publică (cu ofertă în plic) privind concesionarea unor loturi de teren de 3 mp/fiecare, în vederea amplasării de panori publicitare potrivit HCL nr.82/04.05.2017 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, pentru reclamă și afișaj în comuna Bîrnova, pentru următoarele locații:
  • Str. Sf. Ilie nr 88,
  • Str. Sf Ilie nr. 98,
  • Str. Sf Ap. Petru nr.67,
  • Str. Sf. Maria intersecția cu str. Doamna Elena Cuza,
  • Str. Sf. Maria intersecția cu str C-tin Brâncoveanu,
  • Str. Colina Paunului intersecția cu str. Sf Ap. Petru și Pavel,
  • Str. Sf. Maria intersecția cu str. Al. Bădărău,
  • Str. Dafina Doamna intersecția cu str. Rareș Vodă.
Documentația de atribuire se poate obține de la sediul primăriei începând cu data de 03.07.2017. Depunerea ofertelor se va putea face până la 20.07.2017, ora 11:00, la sediul primărieiBîrnova.

Comunicat – 30 mai 2017

Având în vedere situația de ieri, din cadrul ședinței de Consiliu Local, venim cu următoarele precizări prin care ne dorim să clarificăm orice posibilă interpretare cu privire la transparența actului administrativ și liberul acces la informațiile de interes public, așa cum prevedere Legea 544/ 2001. Vă mulțumim!

 

TEXT EXTRAS DIN DOCUMENTUL ATAȘAT:

Comunicare

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Bîrnova din data de 29.05.2017, consilierii locali, secretarul şi preşedintele de şedinţă au atras atenţia unui localnic venit să asiste la şedinţă că nu are voie să filmeze. Menţionăm faptul că intervenţia cu pricina a survenit după ce persoana în cauză nu a solicitat permisiunea de a transmite live pe o reţea de socializare desfăşurarea şedinţei ordinare, ci a pornit direct filmarea. Consilierii locali nu au fost deranjaţi de faptul că o persoană a dorit să filmeze, ci de modul în care persoana respectivă a făcut-o.

Potrivit legislaţiei în vigoare, „inregistrarea audio şi video a sedinţelor Consiliului local se va realiza prin grija secretarului comunei, cu mijloace proprii, fiind interzisă inregistrarea de către o altă persoană, fără acordul Consiliului Local”. De asemenea, articolul 5 al legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public prevede care sunt informaţiile de interes public pe care primăria are obligaţia de a le comunica din oficiu, în acest sens, la sediul primăriei Bîrnova fiind organizat un punct de informare-documentare.

Înregistrările şedintelor publice, cu unele excepţii pe care legea le stabileşte, sunt făcute publice, la cerere, în condiţiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Practic, autorităţile locale realizează înregistrarea şedinţelor de Consiliu Local şi publicitatea acestora, exceptate fiind persoanele care au acreditare din partea primăriei în acest sens sau cele care cer la începutul şedinţei de Consiliu dreptul de a înregistra şi de a publica respectiva şedinţă.

Primăria Bîmova nu interzice niciunei persoane interesate participarea la şedinţele de Consiliu Local, ci chiar îi încurajează pe cetăţeni să participe activ ori de câte ori doresc. Primăria Bîrnova cere, în schimb, respectarea procedurilor legale şi se dezice de orice formă de scandal din care unii şi-au făcut un obicei.

Şedinţele sunt publice (oricine poate participa), iar pe site-ul primăriei — ulterior adoptării — sunt publicate şi procesele verbale ale şedinţelor. În condiţiile în care vom dispune şi de mijloace de filmare adecvate, nu de telefoane mobile, vom filma şedinţele şi le vom arhiva, urmând a fi oricând accesate de către cei interesați.

Cu prețuire,
Ec. Mihai BALAN, primar al comunei Bîrnova, jud. Iași

CONCURSURI

 

 

Verificarea persoanelor încadrate în grad de handicap

Asistentul social al primăriei Bîrnova anunță că  persoanele încadrate în grad de handicap, precum și asistenții personali ai acestora, trebuie să  prezinte la sediul primăriei copie după certificatul de încadrare în grad de handicap și copie după cartea de identitate. Documentele sunt necesare pentru a verifica dacă persoanele încadrate în grad de handicap se află în evidența socială din cadrul primăriei.
Perioada: 27 aprilie- 5 mai 2017.
Vă mulțumim!