Acasă » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri

Hotărâri

Arhivă: 2011201220132014 | 2015 | 20162017

Atașamente

Numar Fișier Descriere
pdf Hotararea nr. 188 din 29.09.2017 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de aproximativ 1500 lei ocazionate de alipirea unui număr de 2 loturi în suprafață de 500 mp fiecare, număr cadastral 69045 și 69066 ce fac parte din domeniul privat al UAT Bîrnova și au fost date în folosință gratuită tinerilor Rânțar Floarea-Veronica și Rânțar Gabriel
pdf Hotararea nr. 187 din 29.09.2017 Privind aprobarea avizarii PUZ – introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe colective și dotări aferente pentru suprafața de teren de 1995 mp, beneficiar Pleșca Marian Dinu
pdf Hotararea nr. 186 din 29.09.2017 Privind acordarea suplimentarii bugetului școlii pentru anul 2017 cu suma de 25 mii lei pentru buna desfășurare a activității instructiv educative din anul școlar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 185 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Asociația Club Sportiv Adventure 4X4 Iași pentru organizare Cupă Adventure 4x4 Iași, competiție sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și al Comisiei Naționale de Offroad din România perioada 2 – 5 noiembrie 2017 în sat Păun, Comuna Bîrnova, județ Iași
pdf Hotararea nr. 184 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Casa Auto Iași Mitsubishi Motors pentru organizare eveniment de tradiție –Mitsubishi Off-Road Day 2017 în data de 30 septembrie 2017 în sat Păun, Comuna Bîrnova, județ Iași în zona limitrofă zonei forestiere
pdf Hotararea nr. 183 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunității și necesității implementării obiectivului de investiții privind ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași”, finanțat din bugetul local
pdf Hotararea nr. 182 din 29.09.2017 Privind aprobarea de principiu, a demararii procedurilor în vederea trecerii, cu titlu gratuit, a D.A.F. Bătrâneasa III cu o lungime de 750 ml și D.A.F. Bogonos cu o lungime de 3104 ml, împreuna cu terenul și lucrările aferente, din proprietatea publică a statului și administrarea publică a statului și administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in proprietatea publică a Comunei Bîrnova, in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2010 si a Ordinului nr. 1770/2010
pdf Hotararea nr. 181 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii și necesitatii organizării și exercitării misiunii de audit intern la SC SERVICII PUBLICE BÎRNOVA SRL, în baza Acordului de cooperare nr. 400/02.07.2014 cu ACOR la care UAT Bîrnova este partener
pdf Hotararea nr. 180 din 29.09.2017 Privind aprobarea organigramei, statului de funcții și statului de funcții încadrare al SC SERVICII PUBLICE SRL, potrivit anexelor I, II și III
pdf Hotararea nr. 179 din 29.09.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de rambursare a împrumutului în cuantum de 10.000 lei din bugetul local al Comunei Bîrnova, acordat în vederea organizării și desfășurării activității S.C. ,,Servicii Publice Bîrnova ’’S.R.L.
pdf Hotararea nr. 178 din 29.09.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de predare a folosinței gratuită, pe termen limitat de încă 1 (unu) an, a bunurilor mobile proprietate publică/privată locală (potrivit listei anexă la Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 77 din 30.09.2017 și procesului verbal de predare-primire cu nr. 14635 din 03.10.2017) persoanei juridice care desfașoară servicii publice S.C. ,,Servicii Publice Bîrnova’’ S.R.L.
pdf Hotararea nr. 166 din 29.09.2017 Privind utilizarea domeniului public Comuna Bîrnova, branșament utilități
pdf Hotararea nr. 176 din 29.09.2017 Privind desemnarea d-lui Iacobescu Constantin, consilier local ca reprezentant al Consiliului Local Bîrnova în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Bîrnova pentru anul școlar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 175 din 29.09.2017 privind aprobare vânzare directă către dnul Craiu Constantin a terenului în suprafaţă de 250 mp amplasat în sat Bîrnova, d-na Rusu Iulia a terenului în suprafaţă de 425 mp amplasat în sat Bîrnova și d-na Rusu Ionela a terenului în suprafaţă de 425 mp amplasat în sat Bîrnova, terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare, prin Hotărâri ale Consiliului Local Bîrnova ca urmare finalizării construcţiei prin procese verbale de recepţie
pdf Hotararea nr. 174 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Local cu Bîrnova cu nr. 161 din 30.08.2017, în sensul că se va trece corect aprobarea taxei de acces vehicule transport cu greutate mai mare de 7 sau 7,5 tone în cuantum de 30 lei/mașină/cursă* pentru circulația pe drumurile locale
pdf Hotararea nr. 173 din 29.09.2017 Privind aprobarea subvenţionarii în procent de 50% din bugetul Consiliului Local Bîrnova pentru transportul elevilor din clasele, pregătitoare, 0-XII şi studenţi cursuri zi cu domiciliul în comuna Bîrnova, pentru care școala nu decontează transportul și care nu repetă anul, care învaţă la unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar/universitar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 172 din 29.09.2017 Privind aprobarea acordării unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitilor: Mocanu Nicoleta-Cezara și Burada Alexandru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
pdf Hotararea nr. 171 din 29.09.2017 Privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 119 din 30.06.2017 privind avizare PUZ pentru suprafața de teren de 33631 mp corect fiind 33576 mp, beneficiari Gogălniceanu Calina-Louisa și Gogălniceanu Dan
pdf Hotararea nr. 170 din 29.09.2017 Privind aprobarea revocării art. 14 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 144 din 30.08.2017
pdf Hotararea nr. 169 din 29.09.2017 Privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al Comunei Bîrnova pentru pentru lucrările de reparație, subzidire, drenaj și extindere pridvor la Paraclisul Sfântul Ioan Rusu a bisericii parohiale a satului Bîrnova
pdf Hotararea nr. 168 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III si IV anul 2017 urmare a dispoziției primarului cu nr. 244 din 28.09.2017
pdf Hotararea nr. 167 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III si IV anul 2017
pdf Hotararea nr. 165 din 29.09.2017 Privind alegerea unui nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 177 din 29.09.2017 Privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 108 din 30.06.2017 cu excepția la generarea taxei de 28 lei/gospodărie pentru persoanele care nu locuiesc în construcțiile pe care le dețin pe raza Comunei Bîrnova cu condiția demonstrării prin declarație pe proprie răspundere
138 pdf Hotararea nr. 138 Hotararea nr. 138
158 pdf Hotararea nr. 158 Hotararea nr. 158
157 pdf Hotararea nr. 157 Hotararea nr. 157
156 pdf Hotararea nr. 156 Hotararea nr. 156
155 pdf Hotararea nr. 155 Hotararea nr. 155
154 pdf Hotararea nr. 154 Hotararea nr. 154
153 pdf Hotararea nr. 153 Hotararea nr. 153
152 pdf Hotararea nr. 152 Hotararea nr. 152
151 pdf Hotararea nr. 151 Hotararea nr. 151
150 pdf Hotararea nr. 150 Hotararea nr. 150
139 pdf Hotararea nr. 139 Hotararea nr. 139
148 pdf Hotararea nr. 148 Hotararea nr. 148
147 pdf Hotararea nr. 147 Hotararea nr. 147
146 pdf Hotararea nr. 146 Hotararea nr. 146
145 pdf Hotararea nr. 145 Hotararea nr. 145
144 pdf Hotararea nr. 144 Hotararea nr. 144
143 pdf Hotararea nr. 143 Hotararea nr. 143
142 pdf Hotararea nr. 142 Hotararea nr. 142
141 pdf Hotararea nr. 141 Hotararea nr. 141
140 pdf Hotararea nr. 140 Hotararea nr. 140
137 pdf Hotararea nr. 137 Hotararea nr. 137
149 pdf Hotararea nr. 149 Hotararea nr. 149
164 pdf Hotararea nr. 164 Hotararea nr. 164
159 pdf Hotararea nr. 159 Hotararea nr. 159
163 pdf Hotararea nr. 163 Hotararea nr. 163
160 pdf Hotararea nr. 160 Hotararea nr. 160
161 pdf Hotararea nr. 161 Hotararea nr. 161
162 pdf Hotararea nr. 162 Hotararea nr. 162
pdf Hotărâri HCL ședinta 30.08.2017
133 pdf Hotararea nr. 133 Hotararea nr. 133
136 pdf Hotararea nr. 136 Hotararea nr. 136
135 pdf Hotararea nr. 135 Hotararea nr. 135
134 pdf Hotararea nr. 134 Hotararea nr. 134
132 pdf Hotararea nr. 132 Hotararea nr. 132
131 pdf Hotararea nr. 131 Hotararea nr. 131
108 pdf Hotararea nr. 108 Hotararea nr. 108
111 pdf Hotararea nr. 111 Hotararea nr. 111
110 pdf Hotararea nr. 110 Hotararea nr. 110
109 pdf Hotararea nr. 109 Hotararea nr. 109
107 pdf Hotararea nr. 107 Hotararea nr. 107
105 pdf Hotararea nr. 105 Hotararea nr. 105
106 pdf Hotararea nr. 106 Hotararea nr. 106
112 pdf Hotararea nr. 112 Hotararea nr. 112
115 pdf Hotararea nr. 115 Hotararea nr. 115
126 pdf Hotararea nr. 126 Hotararea nr. 126
123 pdf Hotararea nr. 123 Hotararea nr. 123
127 pdf Hotararea nr. 127 Hotararea nr. 127
128 pdf Hotararea nr. 128 Hotararea nr. 128
129 pdf Hotararea nr. 129 Hotararea nr. 129
130 pdf Hotararea nr. 130 Hotararea nr. 130
113 pdf Hotararea nr. 113 Hotararea nr. 113
114 pdf Hotararea nr. 114 Hotararea nr. 114
125 pdf Hotararea nr. 125 Hotararea nr. 125
116 pdf Hotararea nr. 116 Hotararea nr. 116
117 pdf Hotararea nr. 117 Hotararea nr. 117
118 pdf Hotararea nr. 118 Hotararea nr. 118
119 pdf Hotararea nr. 119 Hotararea nr. 119
120 pdf Hotararea nr. 120 Hotararea nr. 120
121 pdf Hotararea nr. 121 Hotararea nr. 121
122 pdf Hotararea nr. 122 Hotararea nr. 122
124 pdf Hotararea nr. 124 Hotararea nr. 124
96 pdf Hotararea nr. 96 Hotararea nr. 96
83 pdf Hotararea nr. 83 Hotararea nr. 83
102 pdf Hotararea nr. 102 Hotararea nr. 102
101 pdf Hotararea nr. 101 Hotararea nr. 101
100 pdf Hotararea nr. 100 Hotararea nr. 100
99 pdf Hotararea nr. 99 Hotararea nr. 99
98 pdf Hotararea nr. 98 Hotararea nr. 98
97 pdf Hotararea nr. 97 Hotararea nr. 97
104 pdf Hotararea nr. 104 Hotararea nr. 104
95 pdf Hotararea nr. 95 Hotararea nr. 95
94 pdf Hotararea nr. 94 Hotararea nr. 94
93 pdf Hotararea nr. 93 Hotararea nr. 93
92 pdf Hotararea nr. 92 Hotararea nr. 92
90 pdf Hotararea nr. 90 Hotararea nr. 90
89 pdf Hotararea nr. 89 Hotararea nr. 89
88 pdf Hotararea nr. 88 Hotararea nr. 88
87 pdf Hotararea nr. 87 Hotararea nr. 87
86 pdf Hotararea nr. 86 Hotararea nr. 86
85 pdf Hotararea nr. 85 Hotararea nr. 85
84 pdf Hotararea nr. 84 Hotararea nr. 84
91 pdf Hotararea nr. 91 Hotararea nr. 91
103 pdf Hotararea nr. 103 Hotararea nr. 103
69 pdf Hotararea nr. 69 Hotararea nr. 69
79 pdf Hotararea nr. 79 Hotararea nr. 79
78 pdf Hotararea nr. 78 Hotararea nr. 78
77 pdf Hotararea nr. 77 Hotararea nr. 77
76 pdf Hotararea nr. 76 Hotararea nr. 76
75 pdf Hotararea nr. 75 Hotararea nr. 75
68 pdf Hotararea nr. 68 Hotararea nr. 68
73 pdf Hotararea nr. 73 Hotararea nr. 73
72 pdf Hotararea nr. 72 Hotararea nr. 72
71 pdf Hotararea nr. 71 Hotararea nr. 71
70 pdf Hotararea nr. 70 Hotararea nr. 70
80 pdf Hotararea nr. 80 Hotararea nr. 80
74 pdf Hotararea nr. 74 Hotararea nr. 74