Acasă » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2018

Hotărâri 2018

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 2018

Atașamente

Numar Fișier Descriere
pdf Hotararea nr. 53 din 14.03.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU –în vederea introducerii terenului în intravilan pentru construire casă de locuit și dotări aferente" teren in suprafață de 1065 mp, nr. cadastral 2833/7 beneficiar Bejinariu Mihai-Leonard
pdf Hotararea nr. 52 din 14.03.2018 stabilire taxe de emitere și vizare a Atestatelor de producator în functie de suprafețele cultivate și de cantitățile de produse ce urmează a fi cultivate în anul 2018
pdf Hotararea nr. 51 din 14.03.2018 aprobarea plantării pe domeniul public al UAT Bîrnova în satele componente, în luna martie „Luna pădurii”, a unui număr de 600 puieți
pdf Hotararea nr. 50 din 14.03.2018 modificarea Planului de achiziții publice pentru anul 2018 al Comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 49 din 14.03.2018 aprobare renunțare la numerele cadastrale pentru suprafața de 0,1897 ha din T 69, parcela 3681/1/2 –teren nr. Cadastral 69961 și suprafața de 0,050 ha din T 53, parcela 3288/1/2
pdf Hotararea nr. 48 din 14.03.2018 aprobarea și însușirea Sistemului de control intern managerial
pdf Hotararea nr. 47 din 14.03.2018 aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de investiții din proiectul: "Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, Judetul Iași”. si a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pdf Hotararea nr. 46 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 45 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 44 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 43 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 42 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 41 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 40 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 39 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 38 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 36 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 37 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 35 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 33 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 32 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 31 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 30 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 29 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 28 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 27 din 14.03.2018
pdf Hotararea nr. 26 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 25 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 23 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 21 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 22 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 24 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 20 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 19 din 16.02.2018
pdf Hotararea nr. 18 din 31.01.2018 aprobarea completării amplasamentului pozițiilor 52, 54, 57, 74, 80, 117, și 139 al anexei 2 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017
pdf Hotararea nr. 17 din 31.01.2018 stabilirea condițiilor și cazurilor precum și cuantumul venitului lunar familie/persoană singură în care se poate acorda sprijin financiar familiilor/ persoanelor singure aflate în dificultate sub formă de tichete sociale
pdf Hotararea nr. 16 din 31.01.2018 aprobarea acordării de vouchere de vacanță, potrivit HG nr. 940/2017
pdf Hotararea nr. 15 din 31.01.2018 aprobarea utilizarii domeniului public pentru branșament utilități beneficiari Bodron Fănică, Bîrzanu Radu și Sabadac Gigel
pdf Hotararea nr. 14 din 31.01.2018 aprobarea modificării componenţei structurii comunitare consultative la nivelul comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 13 din 31.01.2018 acordarea de prestații financiare excepționale
pdf Hotararea nr. 12 din 31.01.2018 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 11 din 31.01.2018 aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018
pdf Hotararea nr. 9 din 31.01.2018 aprobarea preluării în domeniul public al UAT Bîrnova a rețelei de canalizare realizate potrivit proiectului cu nr. 908/2017 în lungime de 188 ml executată potrivit autorizației de construire cu nr. 91 din 12.06.2017 și recepționată prin procesul verbal de recepție cu nr. 17424457/2017 ce aparține dlui Vîrnă Costel-Adrian
pdf Hotararea nr. 10 din 31.01.2018 aprobarea organizarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bîrnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019
pdf Hotararea nr. 8 din 31.01.2018 însusirea Raportului de Evaluare întocmit de SC Agentia de Evaluare si Consultanta în Afaceri SRL - evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 1000 mp amplasată în T 69, P 3681/9 Comuna Bîrnova
pdf Hotararea nr. 7 din 31.01.2018 acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitei: Luchian Lenuța pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 6 din 31.01.2018 retragere drept de folosintă asupra terenului atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 20 din 16.05.2006, numitului Luchian Ioan
pdf Hotararea nr. 5 din 31.01.2018 revocarea Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 136 din 18.07.2017 privind scoaterea la licitație terenuri pentru amplasare panouri publicitare
pdf Hotararea nr. 4 din 31.01.2018 aprobare funcții publice, Organigrama și Statul de Funcții (posturi aferente funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor publice și personalului contractual), pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 3 din 31.01.2018 Avizare PUZ "Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan și schimbare categorie de folosință pentru construire locuințe colective și funcțiuni complementare pe teren proprietate" pentru terenul în suprafață de 16.754 mp, nr. cadastral 62593 beneficiar Păduraru Ioan
pdf Hotararea nr. 2 din 31.01.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 814 mp, nr. cadastral 69402, T 52, P 2/33/5(3189/1/4/33/5) beneficiar Coșuță Elisei
pdf Hotararea nr. 1 din 31.01.2018 alegere nou președinte de ședință