Acasă » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 2018 | 2019

Atașamente

Numar Fișier Descriere
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 94 din 22 mai 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 93 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 92 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 91 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 90 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 89 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 88 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 87 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 86 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 85 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 84 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 83 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 82 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 81 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 80 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 79 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 78 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 77 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 76 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 75 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 74 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 73 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 72 din 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 65 din 22 aprilie 2019 aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI CHELTUIELI AL COMUNEI Bîrnova și LISTA DE INVESTIȚII pe anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 66 din 22 aprilie 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilitati
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 67 din 22 aprilie 2019 aprobarea Strategiei Primăriei comunei Bârnova, județul Iași privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 68 din 22 aprilie 2019 aprobare completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bârnova și completare lista domeniul privat cu suprafata de teren de 544 mp din sat Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 69 din 22 aprilie 2019 aprobare cerere numiți Șandru Dumitru-Paul pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 70 din 22 aprilie 2019 aprobarea BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI AL SC Servicii Publice SRL pe anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 58 din 12 aprilie 2019 aprobarea încheierii actului adițional la contractul de achiziție publică-lucrări înregistrat cu nr. 7043/16.05.2018 încheiat cu SC Eky-Sam SRL referitor la actualizarea prețului restului de execuție ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 la data de 01.01.2019 pentru obiectivul „Modernizare drumuri locale în comuna Bîrnova, judeţul Iași”
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 59 din 12 aprilie 2019 actualizarea devizului general la obiectivul de investiţii:„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BÎRNOVA, JUD. IAȘI”ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G.nr. 114/2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 60 din 12 aprilie 2019 însușirea realizării obiectivului de investiții realizare sală sport pentru care se află în derulare - ”Intocmire PUZ și RLU pentru introducere teren în intravilan pentru construire sală sport” în judeţul Iaşi, comuna Bîrnova, extravilan, nr. cadastral 69776 pentru terenul în suprafață de 5000 mp beneficiar Comuna Bîrnova, județ Iași investiție finanțată prin fonduri ale CNI, europene, guvernamentale sau locale și va fi obiectiv de interes public beneficiar UAT Comuna Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 61 din 12 aprilie 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilitati
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 62 din 12 aprilie 2019 aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bârnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 63 din 12 aprilie 2019 aprobare completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 64 din 12 aprilie 2019 aprobarea completării art. 44 al Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Bârnova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 40 din 28.02.2017
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 45 din 29.03.2019 privind alegerea unui nou președinte de ședință perioada martie-mai 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 46 din 29.03.2019 aprobarea încheierii cu SC Salubris SA Iaşi a contractului de depozitare a deșeurilor la Depozitul Țuțora, colectate și transportate de noul operator SC Girexim Universal SRL până la finalizarea licitației de operare a stațiilor de transfer și tratarea deșeurilor și intrarea în operare a noului operator desemnat de către ADIS
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 47 din 29.03.2019 aprobarea oportunității obiectivului de investiție „Reabilitarea Infrastructurii Rutiere Afectate de Viituri în Comuna BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI” și întocmirea documentației DALI
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 48 din 29.03.2019 avizare PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 63190, 70615 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 49 din 29.03.2019 aprobare acordare ajutor de urgență numitei Titilișcă Niculina urmare a starii avansate de degradare a casei în care locuiește (fără acoperiș pereți surpați, geamuri sparte)
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 50 din 29.03.2019 aprobare cerere numiți Șandru Irina-Mihaela, Șandru Marian-Sebastian și Șandru Liviu-Vasilică pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 51 din 29.03.2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilități -gaz metan, sat Păun, str. Lalelelor, nr. 23, lungime 50 ml beneficiar Sarbu Mihai, -apă și canalizare, sat Pietrăria, str. Traian Vuia, nr. 35, lungime 15 ml beneficiar Neamțu Florin numai pe lângă drum asfaltat și subtraversarea acestuia
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 52 din 29.03.2019 completare REGULAMENT privind organizarea executarea serviciului de transport în regim de taxi, în comuna Bîrnova cu REGULAMENTUL de organizare şi desfaşurare a activităţii de transport în regim de închiriere (rent a car) și transport public local de persoane în Comuna Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 53 din 29.03.2019 aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii întocmire documentație obținere avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) necesar reactualizării Planului Urbanistic General
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 54 din 29.03.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 55 din 29.03.2019 aprobare amplasare bannere pe domeniul public al UAT Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 56 din 29.03.2019 aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Autorizaţia de construire ce se va emite de Consiliul Județean Iași, a Proiectului elaborat de SC Hydromed Project SA Iaşi, a avizelor aferente si a devizului general pentru realizarea obiectivului “Extindere reţea alimentare cu apă în Comuna Bîrnova, judeţ Iaşi”, către SC ApaVital SA, în vederea realizării lucrării de execuţie, in limita fondurilor disponibile
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 57 din 29.03.2019 aprobarea închirierii prin încredințare directă, pe o perioadă de 10 ani, a trupului de pășune de 26,64 ha din satul Todirel T 36, P 2354, stabilirea redeventei, aprobarea caietului de sarcini și drafului contractului de închiriere
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 38 din 27 februarie 2019 aprobare Regulamentului de organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 27 din 27 februarie 2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Bârnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 41 din 27 februarie 2019 respingere avizare PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 63190, 70615 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 44 din 27 februarie 2019 aprobare cerere Luca Iolanda pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 43 din 27 februarie 2019 aprobare acordare ajutor de urgență urmare a decesului numitei Țapu Veronica familiei numitului Vatră Paul
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 42 din 27 februarie 2019 aprobarea completării art. 14 al Anexei nr. 1 al Hotarârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 163 din 30.08.2017 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos, stabilirea contravențiilor și a sancțiunilor aplicabile împuternicirea și a agenților de poliție din cadrul Postului Comunal de Poliție Bîrnova și a dlui Gavrilă Marius Gabriel, șef SVSU Bârnova în vederea constatării și sancționării contravențiilor
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 40 din 27 februarie 2019 aprobarea Regulamentului intern al Poliției Locale Bârnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 39 din 27 februarie 2019 aprobare Proiect tehnic și detalii de execuții pentru obiectivul Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași 7559 ml finanțat prin PNDL II
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 37 din 27 februarie 2019 aprobare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 814 mp, nr. cadastral 69402, T 52, P 2/33/5(3189/1/4/33/5) beneficiar Coșuță Elisei
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 36 din 27 februarie 2019 aprobarea acordării unor cantități de lemne cuprinse între 0,5 și 1,5 mc beneficiarilor de ajutor social-12 familii precum și familiilor sau persoanelor singure beneficiari ai ajutoarelor de căldură din evidența Primăriei Bârnova din sezonul rece 2018/2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 35 din 27 februarie 2019 aprobarea încheierii de către Comuna Bârnova a unui contract pentru furnizarea de servicii de consiliere și interpretare în limbaj mimico gestural cu un furnizor de servicii în domeniu, pentru persoanele care prezintă deficiențe în acest sens la nivelul comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 34 din 27 februarie 2019 aprobare utilizare domeniul public UAT branșament utilități-gaz metan, sat Păun, str. Lalelelor, nr. 2, lungime 15 ml beneficiar Petre Costel, branșament gaz metan sat Vișan, str. Alexandru Macedonski, nr. 18, lungime 100 ml beneficiar Barleanu Eugen, Barleanu Elena Genoveva, Barleanu Dan și Barleanu Angela, branșament gaz metan sat Păun, str. Cezar Petrescu, nr. 9A, lungime 15 ml beneficiar Costandache Petru, Costandache Geta și branșament energie electrică sat Vișan, str. Nechifor Crainic, nr. 6A, lungime 15 ml beneficiar Dragotel Mihai Bogdan, Dragotel Adina
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 33 din 27 februarie 2019 aprobarea actualizării componenţei Comisiei Comunitare consultativă
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 32 din 27 februarie 2019 aprobarea stabilirii cuantumului maxim, condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 31 din 27 februarie 2019 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 30 din 27 februarie 2019 aprobare Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 29 din 27 februarie 2019 aprobare taxe închiriere bunuri așa cum au fost stabilite în HCL nr. 180 din 20.12.2018 tuturor persoanelor interesate precum și realizarea unor rapoarte de evaluare pentru închirierea spațiului din incinta fostei arhive a Primăriei și a unei suprafețe din magazia Primăriei
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 29 din 27 februarie 2019 prezentare raport asistenți personali și indemnizații lunare nete anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 27 din 27 februarie 2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Bârnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 26 din 27 februarie 2019 privind avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 2174 mp, nr. cadastral 69903 (1548 mp) și nr. 69907 (626 mp) beneficiari Simion Vasilică și Simion Suzana
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 25 din 27 februarie 2019 privind aprobare rectificare anexa VII punctul 6 și Anexa I-I.2 din Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 24 din 27 februarie 2019 privind aprobare listă de tarife perioada februarie 2019 – decembrie 2019 a SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 22 din 27 februarie 2019 privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018: bilanțul la data de 31.12.2018 și contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 23 din 27 februarie 2019 privind aprobarea aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale, calculați la data de 31.12.2018 stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru tr. I, II, III și IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 21 din 27 februarie 2019 privind aprobarea inventarierii la data de 31.12.2018, conform O.M.F.P. nr. 2861/2009, a Legii contabilității nr. 82/1991 și a Dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 311 din 15.11.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 19 din 27 februarie 2019 aprobarea raportului de activitate al primarului Comunei Bârnova, județul Iași pe anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 18 din 27 februarie 2019 aprobarea raportului de performanță al UAT Comuna Bârnova, județul Iași pe anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 17 din 27.02.2019 privind actualizarea componenței Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bîrnova – Comisia Juridică Pentru Administrație Publică Locală, Pază, Ordine, Drepturi cetățenești, Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport-Turism, Asiatență socială a Consiliului Local Bârnova cu dnul consilier Suceveanu Liviu George în locul d-lui Pooa Dan-Constantin
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 16 din 27 februarie 2019
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 27 februarie 2019 privind aprobarea luării actului de Ordinul Prefectului județului Iași cu nr. 47 din 18.02.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Popa Dan-Constantin, membru al Consiliului Local Bârnova înainte de expirarea duratei normale a acestuia din partea Partidului Mișcarea Populară
pdf Hotararea Consiliului local nr. 14 din 6 februarie 2019 avizare PUZ " Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuință colectivă și supraetajate imobil" pentru terenul în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral 70491 beneficiar VB VERDI RESIDENCE SRL
pdf Hotararea Consiliului local nr. 13 din 6 februarie 2019 aprobarea includerii în Noul Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 2019 2029, fluxului de călători la nivelul localităților componente ale UAT Bârnova, stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor-numărul acestora, denumirea și localizarea lor atât pe sensul dus cât și pe sensul întors, extinderii rețelei de transport județean, suplimentării numărului de curse pe traseul Iași-Vișan cu un număr de 2 curse și numărului de autovehicule utilizare și capacitatea lor pentru fiecare traseu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 12 din 30 ianuarie 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași 7559 ml finanțat prin PNDL II
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 11 din 30 ianuarie 2019 aprobare caiet de sarcini pentru realizarea serviciilor d eproiectare și execuție obiectivelor de investiții Amenajare locuri de joaca și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 10 din 30 ianuarie 2019 stabilire taxa închiriere tractor New Holland și accesorii către SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 9 din 30 ianuarie 2019 aprobare cerere Tonegaru Corina pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 7 din 30 ianuarie 2019 aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiză Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana și caietului de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafața de 12 mp, constituire comisie licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 8 din 30 ianuarie 2019 aprobare retragere lot în suprafață de 450 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Luca Mihaela prin HCL nr. 84 din 22.09.2010 urmare a solicitării acesteia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 6 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii cuantumului garanției pentru utilizare domeniul public branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 5 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 4 din 9.01.2019 aprobarea utilizării domeniului public pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 3 din 9.01.2019 aprobarea desemnarii a doi membri din partea Consiliului Local Bîrnova în Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Stejarul Bîrnova-Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Bîrnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 2 din 9.01.2019 aprobarea indexării nivelului impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018, potrivit prevederilor art. 66 punctul 28 din OUG. Nr. 114/29.12.2018 de completare a art. 491 din Codul Fiscal, mai exact cu indicele de inflație
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 1 din 9.01.2019 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Bârnova a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 193.532,49 lei