Acasă » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 2018 | 2019

Atașamente

Numar Fișier Descriere
pdf Hotararea Consiliului local nr. 14 din 6 februarie 2019 avizare PUZ " Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuință colectivă și supraetajate imobil" pentru terenul în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral 70491 beneficiar VB VERDI RESIDENCE SRL
pdf Hotararea Consiliului local nr. 13 din 6 februarie 2019 aprobarea includerii în Noul Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 2019 2029, fluxului de călători la nivelul localităților componente ale UAT Bârnova, stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor-numărul acestora, denumirea și localizarea lor atât pe sensul dus cât și pe sensul întors, extinderii rețelei de transport județean, suplimentării numărului de curse pe traseul Iași-Vișan cu un număr de 2 curse și numărului de autovehicule utilizare și capacitatea lor pentru fiecare traseu
pdf Hotararea Consiliului local nr. 14 din 6 februarie 2019 avizare PUZ " Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuință colectivă și supraetajate imobil" pentru terenul în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral 70491 beneficiar VB VERDI RESIDENCE SRL
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 6 februarie 2019 aprobarea includerii în Noul Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 2019 2029, fluxului de călători la nivelul localităților componente ale UAT Bârnova, stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor-numărul acestora, denumirea și localizarea lor atât pe sensul dus cât și pe sensul întors, extinderii rețelei de transport județean, suplimentării numărului de curse pe traseul Iași-Vișan cu un număr de 2 curse și numărului de autovehicule utilizare și capacitatea lor pentru fiecare traseu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 12 din 30 ianuarie 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași 7559 ml finanțat prin PNDL II
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 11 din 30 ianuarie 2019 aprobare caiet de sarcini pentru realizarea serviciilor d eproiectare și execuție obiectivelor de investiții Amenajare locuri de joaca și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 10 din 30 ianuarie 2019 stabilire taxa închiriere tractor New Holland și accesorii către SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 9 din 30 ianuarie 2019 aprobare cerere Tonegaru Corina pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 7 din 30 ianuarie 2019 aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiză Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana și caietului de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafața de 12 mp, constituire comisie licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 8 din 30 ianuarie 2019 aprobare retragere lot în suprafață de 450 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Luca Mihaela prin HCL nr. 84 din 22.09.2010 urmare a solicitării acesteia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 6 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii cuantumului garanției pentru utilizare domeniul public branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 5 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 4 din 9.01.2019 aprobarea utilizării domeniului public pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 3 din 9.01.2019 aprobarea desemnarii a doi membri din partea Consiliului Local Bîrnova în Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Stejarul Bîrnova-Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Bîrnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 2 din 9.01.2019 aprobarea indexării nivelului impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018, potrivit prevederilor art. 66 punctul 28 din OUG. Nr. 114/29.12.2018 de completare a art. 491 din Codul Fiscal, mai exact cu indicele de inflație
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 1 din 9.01.2019 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Bârnova a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 193.532,49 lei